ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆ (ՔԱՂԱՔԱԳԵՏ֊ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԸ)

Նկարագրություն

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆԸ ԵՎ ՍԱՍՈՒՆԻ 1915Թ․ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1917-18ԹԹ․ ԹՈՒՐՔ֊ԹԱԹԱՐԱԿԱՆ ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՆՇՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲՆԿԱՑԵՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

 ABSTRACT

ՋԱՎԱԽՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ABSTRACT

ՏԱՐՈՆՈՒՄ ՌՈՒԲԵՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ABSTRACT

ՌՈՒԲԷՆ․ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱՊԱՇՏԸ

ABSTRACT

ԴՐՈՇԱԿ․ ՋԱՒԱԽՔԸ ՄԷԿ ՏԱՐՈՒՄ

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆ․ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

ABSTRACT

ՍԱՄՑԽԵ֊ՋԱՎԱԽՔԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

ABSTRACT

ՋԱՎԱԽՔԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԱՂԱՓԱՐԻ ՇՈՒՐՋ

ABSTRACT

ՄԻ ԴՐՎԱԳ ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ABSTRACT

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ֊ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ 1918֊1921 ԹԹ․

ABSTRACT

ԹԻՖԼԻՍԱՀԱՅԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ (19֊ՐԴ Դ․ ՎԵՐՋ ֊ 20֊ՐԴ Դ․ ՍԿԻԶԲ)

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

ABSTRACT

ԱՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԸ ՌՈՒԲԵՆԻ ՀՈՒՇԵՐՈՒՄ

ABSTRACT

ՍԵՎՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԻՆ

ABSTRACT

ՀԱՅ ՖԻԴԱՅԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆ ՏԵՐ֊ՄԻՆԱՍՅԱՆ․ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ABSTRACT

ПОНЯТИЕ "НАЦИИ" В ИНТЕРПРИТАЦИИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АРМЯНСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ОВАНЕСА КАЧАЗНУНИ

ABSTRACT

ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Ռ. ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

ABSTRACT

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՐԱՑ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ 1914-1918 ԹԹ․

ABSTRACT

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆԻ ՄՏՔԵՐՈՒՄ

ABSTRACT

THE ARMENIAN HOLY PLACES OF JERUSALEM

ABSTRACT

ДЛЯ НЕЗОВИСИМОСТИ В ТРУДАХ ДЕПОРТИРОВАННОГО АРМЯНСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ВААНА НАВАСАРДЯНА

ABSTRACT

ИДЕЯ НЕЗОВИСИМОСТИ В РАБОТАХ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АРМЯНСКОГО ДЕЯТЕЛЯ ГАРЕГИНА НЖДЕ

ABSTRACT

ՌՈՒԲԵՆԻ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՇՈՒՐՋ

ABSTRACT

© Copyright 2021 Khachatur Stepanyan. All Rights Reserved.

Start your own website - Get more